Select Page

Bincang Beasiswa

“Tips dan Trik Mendapatkan Beasiswa Luar Negeri”

UPT Pusat Bahasa UNDIKMA

Narasumber :

1. Ahmad Junaidi.,S.Pd.,MA (Ph.D.Student, Monash University-awardee AAS)

2. Boniesta Zulandha Melani.,S.Pd.,MA (Ph.D.,Student,University of Central Florida-awardee Fullbright)

Live Chanel Youtube : Berita Undikma